Štatutárny orgán (konateľ) zodpovedný za vykonávanie finančného sprostredkovania a zároveň odborný garant od 1.4.2019: Ing. Tibor Zalabai, Jazerná 19, Nitra